Piirihallituksen avoimet pestit

Uutinen Tiistai - 09.10.2018

Onko sinun seuraava askeleesi partiopolulla piirihallitus? Hämeen Partiopiirin syyskokouksessa 10.11.2018 valitaan jälleen uusia jäseniä piirihallitukseen. Piirihallitus on näköalapaikka niin valtakunnalliseen kuin paikalliseen partiotoimintaan - edustat Hämeen Partiopiiriä omalla toiminnallasi valtakunnallisesti, mutta samalla olet tiiviissä yhteydessä hämäläisiin lippukuntiin.

Kaikki avoinna olevat piirihallituksen pestit alkavat vuoden 2019 alusta ja kausi on kaksivuotinen, päättyen joulukuussa 2020. Piirihallitus pitää kokouksiaan n. 10 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenillä on vastuullaan erilaisia ryhmiä ja jaostoja, riippuen toiminnanalasta. Pesti vie viikoittain keskimäärin 4 tuntia. Tarkemmat tiedot piirihallituksen pesteistä täältä. Lisätietoa voi kysellä myös piirinjohtajalta Tytiltä, tytti [dot] lindroos [at] partio [dot] fi tai 050 566 0712. Jos pesti kiinnostaa tai tiedät siihen juuri sopivan tyypin, ota yhteyttä vaalitoimikunnan puheenjohtajaan Sari "Siiri" Liikoseen, sari [dot] liikonen [at] gmail [dot] com, 040 654 7265.

Nyt on haussa seuraavat pestit seuraavalle kaksivuotiskaudelle (2019-2020):

KEHITYKSESTÄ VASTAAVA HALLITUKSEN JÄSEN

Kehityksestä vastaava hallituksen jäsen pääsee kehittämään partion tulevaisuutta Hämeessä. Jäsen on avainasemassa tuomassa uusia kehitysideoita piirin toimintaan sekä ratkaisemassa erilaisia haasteita. Pestiin kuuluu kehitysryhmän johtaminen sekä tiivis yhteistyö muiden toiminnanalojen  kanssa. Kehitysryhmä havainnoi yhteiskunnan, partion ja muiden järjestöjen ilmiöitä ja suuntaa katseensa partion tulevaisuuteen. Pesti vaatii tekijältään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja priorisointitaitoja. Pestissä pääsee seuraamaan partion kehittämistä myös SP:ssä ja muissa piireissä sekä jalkauttamaan kehitysprojekteja Hämeeseen.

 

LIPPUKUNTATUESTA VASTAAVA HALLITUKSEN JÄSEN

Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen kehittää hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Hän osallistuu myös Suomen Partiolaisten laajennettuihin valiokuntiin edustaen Hämeen piiriä ja meillä tehtävää aluetyötä. Lippukuntien toiminnan kannalta erityisen keskeinen ja tärkeä pesti vaatii tekijältään intoa tehdä kehittämistyötä lippukuntien hyväksi, kykyä hallita kokonaisuuksia ja halua tehdä yhteistyötä eri ryhmien ja jaostojen kanssa. Pesti alkaa vuoden 2019 alussa ja tarjoaa mahdollisuuden toimia tehtävässä, joka kehittää johtamistaitoja, kokonaisuuksien hallitsemisen taitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi pääset johtamaan toimintaa, joka vie eteenpäin uudistettua ja vastikään käynnistettyä valmennus-lippukunnanjohtamisen mallia.

 

OHJELMASTA VASTAAVA HALLITUKSEN JÄSEN

Ohjelmaryhmän puheenjohtaja tekee töitä, jotta lippukunnille on tarjolla laadukkaita tapahtumia sekä tukea partiokasvatukseen. Ohjelmaministeri johtaa ohjelman toiminnanalaa, johon kuuluvat ohjelmaryhmä sekä ikäkausi-, partiotaito- ja kilpailujaosto. Kullakin jaostolla on oma  puheenjohtajansa ja he kuuluvat ministerin johtamaan ohjelmaryhmään. Ministerin vastuulla on ohjelmaryhmän jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien rekrytointi ja pestaaminen sekä jaostojen puheenjohtajien tukeminen jaostojen jäsenten rekrytoinnissa ja pestaamisessa. Pesti vaatii hyviä koordinointitaitoja. Ohjelmasta vastaava hallituksen jäsen kehittää hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Jäsen osallistuu myös Suomen Partiolaisten laajennettuihin valiokuntiin edustaen Hämeen partiopiiriä ja tekee yhteistyötä muiden piirien ja Suomen Partiolaisten ohjelmaluottisten kanssa. Pesti vaatii intoa partio-ohjelman toteuttamiseen ja sen tukemiseen sekä hyviä yhteistyötaitoja.

 

VAPAAEHTOISTUESTA JA YHTEISKUNTASUHTEISTA VASTAAVA HALLITUKSEN JÄSEN

Tässä pestissä yhdistyvät kaksi kokonaisuutta. Pestissä pääsee vastaamaan aikuisista partiossa sekä kehittämään yhteiskuntasuhdetoimintaa niin piirissä kuin lippukuntia tukemalla. Pestisi keskiössä on aikuisrekrytointi, aikuisten tukeminen, yhteiskuntasuhdetoiminta ja lippukuntien sidosryhmätoiminnan tukeminen. Pestiäsi tehdään yhdessä aikuis- ja luottisjaoston sekä y-ryhmän kanssa. Vapaaehtoistuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen kehittää hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Jäsen osallistuu myös Suomen Partiolaisten  laajennettuun yhteiskuntasuhdevaliokuntaan edustaen Hämeen partiopiiriä ja tekee yhteistyötä muiden piirien ja Suomen Partiolaisten kanssa. Pesti edellyttää kiinnostusta yhteiskuntasuhteisiin ja aikuisten tukemiseen partiossa. Pestissä kehityt vapaaehtoisten johtamisessa ja tukemisessa, opit yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja pääset kehittämään vapaaehtoistuen sekä yhteiskuntasuhteiden toimintaa piirissämme.

Kuva: Harri Halmejärvi