Partioneuvoston kokous

Lauantaina ja sunnuntaina kokoustetaan partioneuvoston kanssa. Eniten keskustelua partioneuvoston asioista ovat herättäneet erityisesti adventtikalenterin hinta vuodelle 2019 sekä jäsenmaksu, joista keskustelua on käyty myös HC-partiolaisissa. Piirihallituksena olemme käyneet aiheesta kiivasta keskustelua ja lisäksi me piirinjohtajat olemme käyneet keskustelua myös muiden piirien piirinjohtajien kanssa.

 

Lisäresursseja tarvitaan partiossa vuodelle 2019 esimerkiksi digitaalisuuden kehittämiseen sekä kasvua tukevaan projektiin. Digitaalisuuden kehittämiseen kuuluu uusien hankkeiden lisäksi myös Kuksan kehittäminen vastaamaan lippukuntien tarpeita sekä toimimaan yhdessä uusien työkalujen kanssa. Pitkien keskustelujen ja pohdintojen jälkeen olemme hitaina hämäläisinä luoneet kantamme ja kannattamassa adventtikalenterin hinnan nostoa 10 euroon. Moni piiri on päätynyt kannattamaan adventtikalenterin hinnan nostoa ja nyt esillä on ollut 8, 9 ja 10 euroa. Näkisimme, että nostamalla kerralla hinnan 10 euroon, saamme myös varoja adventtikalenterikampanjan kehittämiselle. Tähän kehittämiseen kuuluvat mielestämme itse kalenterin kehittäminen (esim. kalenterin lisänä joulukortteja kalenterin mukana) ja mobiilimaksujen mahdollistaminen. Adventtikalenteri on varainhankintatuote ja tavoitteena on onkin saada myynnillä mahdollisimman paljon tuloja partiotoiminnan tukemiseen kaikilla tasoilla. 10 euron hinta on käteisen kannalta helpompi vaihtoehto kuin 8 tai 9 euroa. Hinnan noston myötä parempiin tuottoihin päästään pienemmillä myyntimäärillä kuin ennen. Jäsenmaksun korotuksissa maltillisuus on tärkeää ja olisimme nyt 2 euron korotuksen kannalla 1-jäsenille ja 1 euron korotuksen kannalla 2-jäsenille. SP:n hallituksen esityksenä on kalenterin hinnan nosto 9 euroon ja jäsenmaksun korotus 6 euroa 1-jäseniltä ja 5 euroa 2-jäseniltä. Tavoitteena olisi siis kerätä varoja ensisijaisesti varainhankinnan eli adventtikalenterin eikä jäsenistön maksamana. Toki keskustelua tulemme käymään partioneuvostossa ja tavoitteena on löytää kompromissi, johon kaikki ovat tyytyväisiä ja jolla mahdollistamme riittävät resurssit partiolle. Talousasiat ovat käsittelyssä kokouksessa sunnuntaina. 

 

Muina asioina partioneuvoston asialistalla on esimerkiksi perhepartio. Esityksenä on, että perhepartio tulee vihdoin saamaan virallisen aseman osana partiotoimintaa. Perhepartiolle luodaan oma ohjelma ja lippukunnille opas perhepartion järjestämiseen. Perhepartion järjestäminen on edelleen lippukunnille vapaaehtoista, mutta jatkossa tukea toiminnan järjestämiseen olisi saatavilla piiristä ja keskusjärjestöstä. 

 

Tämän lisäksi asialistalla on partion strategia ja esityksenä on jatkaa nykyistä strategiaa vielä kaksi vuotta. Lisäksi päätettävinä asioina on toimintakertomus, tilinpäätös, valtakunnallisen nuorisojärjestön yleisavustus ja vaalitoiminnan asettaminen. Keskustelussa on myös partiopiirien ja Suomen Partiolaisten toimintaa ohjaava dokumentti, partion päätöksentekojärjestelmän kehittäminen, partiotoiminnan vähimmäisvaatimus lippukunnissa ja piireissä sekä partion arvokeskustelu. 

 

Viikonloppua vietämme haastavien ja tärkeiden päätösten äärellä. Ensimmäinen partioneuvoston kokous hieman jännittää, vastuu painaa ja oma osaaminen epäilyttää, mutta uskon että hyvien keskustelujen siivittämänä teemme hyviä päätöksiä. Partioneuvoston kokousta voi seurata facebookissa sivulla Partioneuvosto. Kokoukseen Hämeestä osallistuvat Tytti Lindroos, Anni Ylinen ja lauantaina alkuajan Kimi Uosukainen sekä lauantai-iltapäivän ja sunnuntain Pyry Nurmilo. 

 

Tytti 

Piirinjohtaja

Ota yhteyttä: tytti [dot] lindroos [at] partio [dot] fi, 0505660712 tai fb-sivun Tytti ja Anni, Hämeen Partiopiirin johtokaksikko -kautta