Partiojohtajien peruskurssin johtamisharjoitus

Johtamisharjoituksella kokemusta

Olennainen osa pj-kurssin suoritusta on lippukunnassa suoritettava johtamisharjoitus. Johtamisharjoituksessa on mahdollisuus soveltaa kurssilla opittuja asioita käytäntöön sekä arvioida omaa johtamista ja tavoitteiden toteutumista. Samalla se palvelee lippukuntaa.

Projekti koostuu kolmesta vaiheesta: suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Johtamisharjoitusta ohjaa PJ-kurssin käynyt aikuinen, jonka tehtävänä on antaa tukea ja rakentavaa palautetta.

Johtamisharjoitukseksi soveltuu johtamistehtävä, jossa kurssilainen toimii tilaisuuden tai tapahtuman johtajana. Isoissa projekteissa riittää jonkun selkeän kokonaisuuden johtaminen. Tapahtuman ei tarvitse olla iso, kunhan se on riittävän haastava, eikä ihan tavanomainen ”rutiinikeikka”. Harjoituksen tulee olla monipuolinen, ennakkosuunnittelua ja jälkiarviointia vaativa sekä toiminnallinen. Harjoituksen aikana kurssilaisen tulee johtaa ihmisiä, niin osallistujia kuin myös muita johtajia.

Alla olevista liitteistä löytyy keväällä 2018 päivitetyt ohjeet johtamisharjoituksen ohjaamiseen sekä kesällä 2016 päivitetty johtamisharjoituksen ohje ja pohja johtamisharjoituksen suunnitelmalle.